Geschiedenis KLJ Wingene

In 1927 werd KLJ Nationaal op poten gezet. Ongeveer terzelfdertijd werd de afdeling KLJ Wingene gesticht. Eerst ontstond uit de Boerenbond de BJB-jongens, een half jaar later richtte de Boerinnenbond de BJB-meisjes op. De afkorting BJB staat voor Boerenjeugdbond. De BJB-werking had de totale ontplooiing van land- en tuinbouwjongeren tot doel. Vanaf het ontstaan van beide BJB's konden die in Wingene rekenen op een groot ledenaantal, want boerenkinderen waren er genoeg in Wingene.

In de beginjaren stond alles in het teken van een later beroep als landbouwer. De meisjes kregen naast de bedevaarten en toneel, onderricht in koken en naaien. De jongens werden voorbereid op het latere leven op het land.

In 1937 ontstond vanuit de Boerenbond op nationaal vlak een tweede verenging, namelijk de LRV (Landelijke Ruitervereniging). Zij groepeerden BJB'ers te paard en boden hun een unieke ontspanningsvorm aan. De LRV zijn sinds 1992 een autonome ruitersportvereniging.

Het 25-jarig bestaan van KLJ Wingene werd gevierd in het jaar 1952. Dit werd vastgelegd op de onderstaande foto.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de nadruk meer op ontspanning te liggen. Zo kwam onder andere de sportfeestwerking met vendelen en wimpelen tot stand. Geleidelijk aan kwam er ook internationale belangstelling. Die leidde in 1954 tot de oprichting van Mijarc (= Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique) die nationale bewegingen van plattelandsjongeren verenigde.

De naam BJB werd veranderd in KLJ (Katholieke Landelijk Jeugd) in het jaar 1965. De boerenjongens en -meisjes studeerden verder en volgden zo niet altijd hun ouders op. Ook kwamen er meer en meer leden in de KLJ die niet 'van den boer' afkomstig waren. Die trend zet zich nu nog steeds door aangezien het bestaan van de landbouwer er alsmaar moeilijker op gemaakt wordt. Een onrechtstreeks gevolg hiervan is dat de KLJ aanzien werd als een jeugdvereniging. De typische naschoolse land- en tuinbouwkennis werd niet langer in de KLJ voorgeschoteld, maar in een nieuwe vereniging. De Groene Kring zag hier het levenslicht. Nog steeds bestaat deze vereniging en deze biedt haar leden een informatief pakket aan over het reilen en zeilen van de hedendaagse land- en tuinbouw.

KLJ Wingene de dag van vandaag:
In onze afdeling bestaat alleen de 16+ werking waarvan de leden het tijdschrift 'Ontmoeting' ontvangen. De bestuursleden trachten alle touwtjes in handen te houden en bereiden de verschillende activiteiten voor. We tellen intussen ook al over de 65 leden, en het moet gezegd zijn dat die wel heel talrijk op onze activiteiten aanwezig zijn

Dit jaar zijn we bezig aan ons 90ste werkjaar. Dit zal zeker en vast nog uitgebreid gevierd worden met als apotheose ons weekend in juli 2017. Er zal zeker en vast iets speciaals voorzien zijn! Voorlopig laten we iedereen nog wat gissen naar wat we juist in petto zullen hebben.