Startactiviteit 2017

Het nieuwe werkjaar gaat bijna van start!
Op vrijdag 22 september gaan we het werkjaar 2017 inzetten met onze startavond. Iedereen geboren in het jaar 2002 of eerder is welkom in de Feniks vanaf 20u30!

Wie zich wenst in te schrijven kan contact opnemen met één van de bestuursleden !

Startactiviteit 2017

KLJ Thema 2017 - 2018: Gewoon gaan!

Gewoon gaan!

Onze KLJ

De KLJ van Wingene telt momenteel een goeie 100 leden in de 16+ werking. Andere afdelingen zoals de -12-werking of de 12- tot 16-werking bestaan niet in Wingene. Dat wil zeggen dat alle leden tussen de 16 en 30 jaar zijn. Aangezien we dus met grote leeftijdsverschillen tussen de leden te maken hebben, proberen we een grote waaier van activiteiten aan te bieden.

Het gewest Tielt, waartoe we behoren, tracht ons daarbij te helpen. Via het Gewest komen we in contact met andere KLJ's en kunnen ideeën en tips uitgewisseld worden. Ook problemen kunnen zo meestal opgelost worden. Bovendien organiseert het Gewest zelf ook enkele activiteiten waar we als lokale KLJ aan kunnen deelnemen. Deze activiteiten worden ook opgenomen in de activiteitenkalender.

Vanwege KLJ Nationaal is er elk jaar wel serieuze ondersteuning voor het lokale bestuur. Zo werken de medewerkers uit Oud-Heverlee elk jaar opnieuw een jaarthema uit. Dit jaar kreeg dit de naam 'KLJ-natuurlijk' mee. Ook op het vlak van administratief advies en verzekeringen vormen zij een grote steun.

We willen ook de aandacht vestigen op onze 'trekpaarden', de bestuursleden, die toch elk werkjaar opnieuw proberen een evenwichtige activiteitenkalender samen te stellen. Het zijn ook de stuwende krachten achter projecten zoals het jaarlijkse weekend met de Tractor Pulling en onze jaarlijkse fuif in maart!!!

Veel plezier met deze site!!